Diamond-plus Home page

 
 
  เพชรนอกตำรา

> ความรู้นอกตำรา

   
H&A   HEART&ARROW H&A HEART&ARROW
 
 

เพชร FANCY CUT

1. Oval (ไข่) 2. Marquise (มาร์คี) 3. Pear (หยดน้ำ) 4. Heart (หัวใจ)
       
5. Emerald Cut  6. Princess Cut (ปริ๊นเซส) 7. Trilliant  8. Cushion Cut
 

เหลี่ยมเพชรมาตรฐาน มี 56 เหลี่ยม ถ้าก้นเปิดนับได้อีก 1 เหลี่ยมเป็น 57 เหลี่ยม บนสุดที่หน้านับได้อีก 1 เหลี่ยม เป็น 58 เหลี่ยม อยู่ที่เราจะนับตรงไหนรวมไปด้วย แต่ถ้าน้อยกว่า 56 เหลี่ยมแสดงว่าลืมเจียร แต่ถ้ามากกว่า 58 เหลี่ยมถือว่าแถมมา แต่ถ้าแถมมามากๆก็ ไม่ดี (ติดตามวิธีการนับเหลี่ยมเพชรต่อไป)


1. สีของน้ำเพชรเกรดเดียวกัน ต้องเหมือนกันหรือไม่
ไม่จำเป็นเพราะแต่ละเกรดมีช่องความเข้มบองสีต่างกัน เช่น น้ำ 95 น้ำ 95- น้ำ 95+ เครื่องมือสู้คนไม่ได้ตรงกัน

2.เพชรเกรด VS แต่ละเม็ดเท่ากันหรือไม่ ?
1 ใน 4C ’s ซึ่งเครื่องมือยังไม่สามารถจัดเกรดแทนคนได้ ก็คือการจัดเกรดตำหนิ หรือรูปพรรณธรรมชาติในเนื้อเพชร การอธิบายโดยใช้ความรู้ , ความสามารถของนักศึกษาที่จบมาใหม่ๆ เป็นปัญหาสำคัญในการตัดสินถึง ความแม่นยำของแต่ละเกรดเพชร ซึ่งมักจะมีความเห็นแตกต่างกันของแต่ละสถาบัน สถาบันหนึ่งอาจให้เพชรเม็ดหนึ่งมีความใสสะอาดเป็น VS1 แต่อีกสถาบันหนึ่งอาจให้เป็น VS2 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความชำนาญที่ได้เห็นผ่านมา


Certificate ที่ออกโดยสถาบันระดับโลกโดยเฉพาะ HRD และ GIA โปรดระลึกเสมอว่า แต่ละเม็ดที่จะออก Certificate โดยเฉพาะปัจจุบัน ปี ค.ศ. 2004 ต้องรอ 3-6 อาทิตย์ คนดูและออกเกรดจะขึ้นอยู่กับความชำนาญและความสามารถอย่างมาก ความล้าจะมีมาก เนื่องจากงานมาก เกรดผิดจากอดีตและที่หลายคนคาดหวังไว้ในระดับอาชีพ การตรวจสอบโดยอาศัยตัวแทน พ่อค้า นักเพชรวิทยาอีกครั้ง จึงจำเป็นอย่างมาก ท่านที่ต้องการทราบขั้นตอนมากกว่านี้โปรดสอบถามได้ที่ 0 2933 1880 หรือ info@diamond-plus.comคำถาม - เพชรนอกตำรา

ทำไมเพชรที่มีตำหนิมากๆ จึงยังคงมีค่ามากกว่าโมอีส ( M0ISSANITE ) CUBIC ZIRCONIA , พลอยขาวรัสเซีย ( เพชรเลี้ยงรัสเซีย , เพชรเขาพระงาม , เพชรสวิส ) ?


ติดตามความรู้นอกตำราเพิ่มเติม ในหัวข้อต่อๆไปได้ที่นี่

ห้องสมุด หนังสือวิชาการเรื่องเพชร เปิดแล้ว สำหรับผู้สนใจและนักศึกษาทั่วไป


© copyright 2011. All Right Reserved. Sui Hua Syndicated Co.,Ltd.
บริษัท ซุยฮั้วซินดิเคท จำกัด (เจียระไน) 85,87 ลาดพร้าว 71 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 085-5231991, 02-9330788, 02-5392242 Fax : 0-2539 2241 
email : info@diamond-plus.com

เปิดวันอังคาร - วันอาทิตย์ | หยุดวันจันทร์ Bangkok Cut แหวนแต่งงาน Wedding ring (ราคาถูกพิเศษ)